God man, förvaltare, förmyndare - Sollefteå kommun

4399

Ansökan om god man-förvaltare.pdf - Uddevalla kommun

Läkarintyg enligt föräldrabalken 11:4 ska bifogas ansökan. Sveriges Domstolar Samtycke till ansökan om god man Skicka blanketten till Torsby kommun 4. Överförmyndarnämnden 680 60 Sysslebäck Vid frågor, kontakta 0560 - 160 94 0560 - 166 40 fax ofn@torsby.se Internet www.torsby.se Sida 1 (1) TORSBY7166e, v 1.0, 2009-11-27, Torsby kommun Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer och ort Här hittar du e-tjänster och blanketter inom området stöd, hjälp och omsorg. Blanketterna är i pdf-format och kan antingen fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand.

  1. Mc riskutbildning
  2. Plan- och bygglagen, pbl
  3. Laboratorietekniker
  4. Lägst antal elektroner
  5. Oboya horticulture industries ab
  6. Minoisk kultur kreta
  7. Bruttomarginal
  8. Tva jobb skatt
  9. Skolskjuts gotland gymnasium
  10. Caverion borås kontakt

Ett uppdrag ska inte vara mer ingripande än nödvändigt. Regeln om minsta ingripande åtgärd för huvudmannen gäller. Du som god man eller förvaltare ska därför vara uppmärksam på om din huvudmans hjälpbehov förändras. Skriftligt samtycke från huvudmannen att god man förordnas samt samtycke till vem som förordnas som god man (blankett kan erhållas från nämnden).

Familjerätt - God Man - Lawline

Om personen du vill ha som god man/förvaltare, vill bli din gode man/förvaltare ska denne skriva på ett åtagande som du skickar in tillsammans med ansökan om god man. Om det är en person som inte är god man sedan tidigare ska denne också fylla i ett lämplighetsintyg.

God man - godmanskap - Kalix kommun

Blankett samtycke god man

Läkarintyg för utredning i ärende enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning (HSLF-FS 2020:87 Bilaga 4). Läkarintyg i ärende om anordnande av förvaltarskap (HSLF-FS … Du kan även använda sökordet "god man" eller "förmyndare" för att hitta vissa blanketter om du inte använder vår e-tjänst. God man, förvaltare, förmyndare Allmän information om god man, förvaltare God man och förvaltare tillstånd är sådant att hen förstår vad ett godmanskapsuppdrag betyder ska huvudmannen lämna samtycke till att beslut om god man fattas. Ansökan kan göras med hjälp av Malmö tingsrätts blankett Ansökan om god man/förvaltare, och ska vara signerad av sökanden. Här har vi samlat alla blanketter som bland annat rör god man och förvaltare. Blanketterna är ifyllningsbara på datorn och vissa summerar automatiskt – i summafältet syns en "0:a".

Blankett samtycke god man

Klicka på länkarna nedan för att öppna filerna.
Lediga lägenheter i munkedals kommun

Blankett samtycke god man

God man - åtagande.

Blankett, samtycke.
Adjuvant betyder på dansk

geminose animal popstars
vfu-portalen stockholms universitet
västervik anstalt besök
to canvas opinion
dopingmedel med epoeffekt
skillet monster tab
star mobility prosthetics

Blanketter och e-tjänster / Överförmyndare / Omsorg och stöd

Anmäl intresse för att bli god man; Anmälan intresse för att bli god man för ensamkommande barn och ungdomar; Anmälan till överförmyndaren om behov avseende god man eller förvaltare; Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto; Ansökan om åtgärd med fast egendom, bostadsrätt mm Det enda som du som god man eller förvaltare ska göra om din huvudman avlider är att underrätta anhöriga och inge en sluträkning till Överförmyndarnämnden. Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo.

Blanketter och e-tjänster / Överförmyndare / Omsorg och stöd

Ansökan om nämndens samtycke till köp av aktier och värdepapper. Blankett. Redogörelse (god man/förvaltare) Övriga blanketter god man/förvaltare. Ansökan om uttag av medel belagd med överförmyndarspärr; Ansökan om försäljning/förvärv; Ansökan om samtycke till förvärv/försäljning - underårig; Begäran om upphörande av godmanskap; Begäran om byte av ställföreträdare; Begäran om entledigande Här har vi samlat alla blanketter som bland annat rör god man och förvaltare. Blanketterna är ifyllningsbara på datorn och vissa summerar automatiskt – i summafältet syns en "0:a". Dessa blanketter är märkta med "Autosummering". Vi rekommenderar att ni använder webbläsaren Internet Explorer för att autosummeringen ska fungera.

Anmälaren Blankett, samtycke. Om personen du vill ha som god man/förvaltare, vill bli din gode man/förvaltare ska denne skriva på ett åtagande som du skickar in tillsammans med ansökan om god man. Om det är en person som inte är god man sedan tidigare ska denne också fylla i ett lämplighetsintyg. Blankett, åtagande. Blankett, lämplighetsintyg Här har vi samlat alla blanketter som bland annat rör god man och förvaltare.