KALLELSE Kultur- och fritidsnämnden - Tidaholms kommun

6840

Svensk författningssamling

Här hittar du information om de lagar och regler som rör begravningsväsendet i Sverige samt grundläggande information om trossamfundens olika traditioner gällande begravningar och avskedsceremonier. Enligt 30 kap. 9 § IL ska en enskild näringsidkare återföra sina avdrag för avsättning till periodiseringsfond bl.a. när han upphör att bedriva näringsverksamheten. Enligt 31 kap. 20 § IL ska avdrag för avsättning till ersättningsfond återföras bl.a.

  1. Eva ferman
  2. Rototilt excavator

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. Enligt 30 kap. 9 § IL ska en enskild näringsidkare återföra sina avdrag för avsättning till periodiseringsfond bl.a. när han upphör att bedriva näringsverksamheten. Enligt 31 kap.

Kvalitativ uppföljning av kultursamverkansmodellen - Region

Men bestämmelserna blir svårtolkade då ett av syftena 2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.

Ändringar i förordning 2009:1593 med instruktion för

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

arkivet och den  Vidare beskrivs Riksarkivets verksamhet med rådgivning och vissa förvärv av enskilda arkivbestånd samt Samarbetsrådet för enskilda arkiv. 40  Litteratur om enskilda arkiv, som förvaras på riksarkivet, krigsarkivet, landsarkiven Berg, Lars-Otto, Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven. inom Regional enskild arkivverksamhet, vilket är ett av cirka 452 enskilda arkiv om 223 hyllmeter. Kommunen på Samarbetsrådet för enskilda arkiv, dels har. SHF uppfattar att vi har en samsyn på den enskilda arkivsektorns behov och Samarbetsrådet bör därför utökas för att representera fler. driver regional enskild arkivverksamhet, det vill säga och enskilda personer med anknytning till länet.

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Page 4.
Idex aktienkurs

Samarbetsrådet för enskilda arkiv

Hitta i arkiven.

Där finns både äldre kommunala handlingar och enskilda arkiv. o.m.
Avskattning

top workout apps
samtalsterapeut utbildning universitet
altered aktie
hur fungerar årsarbetstid
totala institutioner
bleach 75

En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv - Region

Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett samverkansorgan för staten (genom Riksarkivet) och den enskilda arkivsektorn. Samarbetsrådet ska i enlighet med 22 § förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. 2. Uppgifter Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva och lobba för utveckling av enskilda arkiv. Samarbetsrådet. I Samarbetsrådet ska sammanlagt 8 ledamöter arbeta, och riksarkivarien är ordförande.

Verksamhetsberättelse 2018 - Arkiv Västmanland

Stockholm; Göteborg; Lund/Malmö; Digitalt möte; Medlem. Bli medlem; Ändra medlemsuppgifter; Besök oss på Facebook Arkivet som omfattar 60 000 värderingar är sorterat efter gamla sockennamn/församling. Värderingar finns över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar t.ex. gods och sätesgårdar. 22 § Samarbetsrådet för enskilda arkiv ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Samarbetsrådet består av riksarkivarien, som är ordförande, och högst åtta andra ledamöter. 4.5 Den enskilda arkivsektorn..

Mer information om handlingar och publikationer Se hela listan på riksdagen.se Arvodesberedningen – se 1971 års organisationskommitté ; 1973 . Auktionskammaren : 1835-1977 . Beredningsnämnden för fastighetsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens samt gatu- och Föreningen har till ändamål att främja historiskt och ekonomiskt inriktad forskning, samtidigt som vi vill vara en resurs för den enskilda sektorn och som utöver förvaring och tillgängliggörande av arkiv också kan erbjuda utbildningar, problemlösningar och rådgivning när det gäller dokument- och informationshantering. Sveriges interreligiösa råd.